Yüzölçümü: 8007 km2
Nüfus: 1.097.746 (2019)
İlçe Sayısı:16+Merkez İlçe=17
Belediye Sayısı: 54
Köy Sayısı: 487
Rakım: 65 (Kent Merkezi)
Enlem Boylam: 37-38 kuzey enlemleri ile 27-28 doğu boylamları
Kentin En Yüksek Noktası: 1891 m (Aktaş Tepesi)
Kıyı Şeridi Uzunluğu: 150 km
Ortalama Sıcaklık: 18 ºC
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı: 81 gün/yıl
Ortalama Yağış Miktarı: 678 mm/yıl
Tarım Arazisi: 395.494 ha
Orman Arazisi: 298.000 ha
Göl Bataklık: 14.271 ha
Çayır Mera: 47.271 ha
Sulanabilir Arazi: 252.486 ha
Yer Üstü Su kaynağı: 3.800.000 hm3
Yer Altı Su Kaynağı: 292.000.000 hm3

Aydının Coğrafi Konumu:

Anadolu’nun batısında Ege Bölgesi’nin güneybatı bölümünde yer alan Aydın, orta ve batı kesiminde verimli ovalar, kuzeyinde Aydın Dağları, güneyinde Menteşe Dağları ile çevrili Büyük Menderes Havzası üzerinde kuruludur. Doğuda Denizli, batıda Ege Denizi, kuzeyde İzmir ve Manisa, güneyde ise Muğla illeriyle komşudur. Akdeniz ikliminin hakim olduğu ilde yazlar sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçer.

İlin güneyindeki Menteşe Dağlarında yükseklikleri 1800 metreye ulaşan Çubuk, Karıncalı, Madran ve Beşparmak dağları, kuzeyindeki Aydın Dağlarında ise yüksekliği 1353 m’yi bulan ve en önemli tepeleri arasında Uyuk, Karlık, Malgaç bulunan Karadağ’ın bulunmaktadır. En Önemli yaylaları Paşa Yaylası, Mardan Yaylası, Karacasu Yaylası’dır.

İlin orta ve batı kesiminde Büyük Menderes Irmağının taşıdığı alüvyonların yığılması ile oluşan ve geniş alan kaplayan düzlükler Büyük Menderes Ovası adıyla anılır. Bu düzlüklerin bazı bölümleri, Aydın, Nazilli, Söke, Balat, Koçarlı Ovası gibi yerel adlarla da anılır. Ayrıca Çine Çayı ve Karpuzlu Çayı yataklarında Çine ve Karpuzlu Ovası bulunmaktadır.

Aydın’ın en büyük akarsuyu, ili doğudan batıya kateden Büyükmenderes nehridir. Nehrin il içindeki uzunluğu 281 km.’dir. Büyükmenderesi besleyen Dandalas, Akçay ve Çine çayları ilin diğer önemli akarsularıdır. Söke ilçesinin güneyine düşen ve Kocaorman ile Beşparmak dağları arasında kalan Bafa gölü’nün 26 km2‘lik bölümü Aydın sınırları içerisindedir. Bozdoğan ilçesi sınırları içerisinde Akçay üzerine kurulan kemer baraj gölü, karina ve azap gölleri diğer gölleridir. 

İlde bulunan başlıca kaplıcalar, Alangüllü, Salavatlı, İmamköy, Kızıldere, İçmeler, Davutlar Termal ve Germencik Gümüş ve Çamur Kaplıcaları turizme hizmet vermektedir.