Aç kedi dolap deler. (Kuyucak)

Aç gözlü doymuş tok özlü doymamış

Ağaç gençliğinde eğilir. (Kuyucak)

Akan çay her zaman kütük getirmez.

Akmayan dam, tütmeyen baca, kaynanasız koca.

Alaca kargada alacağın olsun, alamazsan gözünü oysun.

Arpadan da un olur ama yufkası açılmaz.

Aydın çukuru altın çukuru.

Aydın yaylası incir deryas.,

Ayıngeçten odun Yörük gızından gadın omazmış.

Armut dibine düşer.

Bağ dua değil çapa ister.

Bağını dolaşan pabuç parası kazanır.

Bahar gelmeyince bülbül ötmez.

Balsız kovanda arı durmaz.

Baş gidince ayak durmaz.

Bir damatla bir devletle iyi geçineceksin.

Boğazda bostan bitmez.

Boğazı büyüğün dostu olmaz.

Borç vermek zordur, borcu istemek ondan daha da zordur.

Çalışmayınca kazan kaynamaz.

Çama çıkan keçinin dalda gezer oğlağı olur.

Davasını bilmeyene şahit olma.

Davulu çalan zurnayı da çalar.

Derdi olmayan deveyi görmezmiş.

Deli çınara çıkmış yıldız toplamış.

Deli gıza nikah tutmaz.

Dilin kemiği yok ama kemiği kırar.

Dokuz kızı bir ana doğurur.

Düğün el ilen harman yel ilen .

Düşüne düşüne görmeli işi, sonra pişman olmamalı kişi.

Ekmeği katığa denk eden aç kalmaz.

El uzatılan yere dil uzatılmaz.

Elin hamuru ile erkek işine karışılmaz.

Evsiz olmuş da Er’siz olmamış.

Gönülsüz köpek av avlamaz.

Görücü bekleyen köpeği zincire vurur.

Herkesin yediği dişine göredir.

İmam evinden aş, ölü gözünden yaş çıkmaz.

Kadersiz köpek Kurban Bayramı günü Yahudi mahallesine gezmeye gidermiş.

Karpuz yata yata büyümüş.

Keyf kılığa bakmaz.

Kırlı gelir yerliyi kovar.

Kız anasının kulağı delik olur.

Kız anadan öğrenir sofra (bohça) düzmeyi, oğlan babadan öğrenir koyun yüzmeyi (sokak gezmeyi).

Kışt dediğin tavuk 6 ay ormandan çıkmıyor.

Laftan anlamaz, kenefe gardiyan yazılmış.

Mal kazanılmakla şan kazanılmaz.

Meyve ağacına herkes hizmet eder.

Ne tavuğuna kışt dedik,

Ne köpeğini hoşt dedik.

Nerde Hacı Hasanda Kav Çakmak.

Olmayacak adamın eşeği, meyhaneye meyhaneye saparmış.

Ölümü gören hastalığa razı olur

Pekmez Gibi Malın Olsun Sineği Koçarlıdan Gelir.

Pis boğazla boş boğaz beladan kurtulmaz.

Saç sefadan tırnak cefadan büyür.

Sel her zaman kütük getirmez.

Sık dişini; diken battığı yerden çıkar.

Sığırtmacın karnı tok olunca, sığırın karnını tok sanır.

Sığırtmaçların kârı eşeğe binmeleridir.

Sığırtmaç sığırı parayla güder, insan insanı ahlakla güder.

Sinekte bal, tembelde mal aranmaz.

Şeytanla Kabak Ekenin Kabak Başında Patlar.

Taşa tohum ekilmez.

Temiz su akar, kirli su kokar.

Uzun gidenin ayağını keserler.

Uzunda akıl olsa, kavakta koza olur.

Yazın ekmeksiz, kışın gömleksiz yola çıkma.

Yılan Yılanı Yuta Yuta Evran Olur.

Zahmetsiz rahmet olmaz.

Zengin yer sütlaç, fakir yer bulamaç, sabah olunca oda aç oda aç.