Adı çekilmek.

Adın kadir olmuş kader olmamış neylesin kayınpeder,

Ağaç denizi.

Al benim çürük dişimi

Ver benim pirinç dişimi

(Çocukların çürük dişleri evin kiremitliğine atılırken söylenir)

Aklı fileden çıkmak.

Ateş pahası.

Ayağında pamuk kaynıyor.

Aydının inciri parasız bırakır cimriyi.

Bağzını çıkarmak.

Başa tapmak.

Cennetten çıkma.

Ciğeri pişme.

Çapa çapalandı.

Çıt demeden dalı düşürmek.

Daloğlu dingil.

Dış kapının arka mandalı

Dili çelikli.

El gibi atık yel gibi tutmak.

Eski ağzı yeni tat.

Etekleri gülmek.

Gönlünü görmek.

İbikli dellat etmek.

Kaplumbağa ile gelin getirmek.

Kör duman.

Ocağına incir ağacı dikmek.

Ölü öldü.

Su sulandı.

Sudan ucuz.

Söyleyecek söz çok ama ceremeye verecek para yok.

Pabuçları parmaklamak.

Paşaya kelle yetiştirmek.

Pırasadan ucuz,

Tarhana kaşığıyla

Her iş yakışığıyla

Turnanın kışladığı yere götürmek.

Tuzu (Unu) kuru olmak.

Veresiye garasıya işim olmaz.

Zurnanın son deliği