Tarihi ve Turistik Yerleri

Alinda : Aydın iline bağlı Karpuzlu ilçesi içinde yer alan Alinda önemli Karia kentlerinden birisidir. Kentin bugüne kadar ayakta kalan en önemli yapı Agora’dır (halk meydanı)

Amyzon : Aydın İline bağlı Koçarlı ilçesinin Gaffarlar Köyü sınırları içinde yer alan Amyzon Karia kentlerinden birisidir. Kent surları bugünde hala ayaktadır ve M.Ö. 300’lerde uygulanan izodomik yöntemle örülmüştür.

Afhrodisias : Adını aşk ve güzellik tanrıçası Aphrodite’den alan ve M.Ö. 5.000’lere kadar giden Prehistorik bir yerleşim yeri olan Karacasu ilçesi sınırları içindeki Aphrodisias günümüzde çok iyi korunmuş anıt yapıları ile Türkiye’nin en önemli Arkeolojik yerlerinden birisidir.

Alabanda: Aydın ili Çine ilçesi Araphisar Köyü üzerinde kurulu olup ismi Karia dilinde at ve zafer anlamına gelen Ala ve Banda sözcüklerinden oluşmuş bir Karia kentidir.

Gerga :Aydın İline bağlı, Çine İlçesi Deliktaş mevkiinde yer alan kent, Alabanda antik kentinin 13 km. kuzeybatısında bulunmaktadır. Halen kent içinde görülen kalıntılar Arkaik Dönem ve Roma Dönemine aittir.

Harpasa: Nazilli İlçesi’nin, Esenköy Köyü sınırları yer alan Harpasa, köyün sırtını dayadığı Asar tepenin üzerinde yer alır.

Priene: Söke İlçesi merkezine 15 km uzaklıktaki Güllübahçe Kasabası yakınlarında olup, şehir Helenistik karakterdedir.

Milet: Aydın İli Söke ilçesi sınırları içinde olup, M.Ö. 2000’in ortalarında önemli bir Miken kolonisi olan kent Menteşeoğulları döneminde başkentlik yapmıştır.,

Didyma:Didim ilçesi sınırları içinde yer alan Didyma, önemli bir kutsal alan ve Apollon kehanet merkezlerinden biridir.

Magnesia: Magnesia ad Meandrum, Aydın İli, Germencik İlçesi Ortaklar Bucağına bağlı Tekin Köy sınırları içinde Ortaklar-Söke karayolu üzerinde yer almaktadır.Magnetler olarak isimlendirilen bir kavim tarafından kurulmuştur.

Mastaura:Menderes Nehri kıyısında Nysa antik kenti yakınlarında yer alan Mastaura ticaret güzergâhında olup, para basma ayrıcalığına sahip bir kenttir. 

Myus: Bafa Gölü kıyısında, Miletos’un 15 km. doğusunda, Avşar Köyü yakınlarında bulunmaktadır.

Nysa: Aydın İli’ne bağlı Sultanhisar İlçesi sınırları içindeki Karia kentlerindendir.

Piginda:Aydın İli’ne bağlı Bozdoğan İlçesi, Çamlıdere Köyü’nün yaklaşık 7 km. kuzeyinde yer alan kent Karia’da yer alan küçük bir yerleşmedir. Üç akropolden oluşan kent üzerinde Hellenistik Döneme ait surlar bugün rahatlıkla görülebilmektedir.

Pygela: Aydın İli’ne bağlı Kuşadası İlçesi’nin kuzeyinde yer alan Pygela efsaneye göre Agamemnon’un askerleri tarafından kurulmuştur.

Tralleis: Bugünkü Aydın İli sınırları içindedir. Efsaneye göre Argoslular ve barbar Trakyalı Tralleislilerce kurulmuştur. Ancak daha önceleri Karialılarca kullanılmış bir kent olmalıdır. Halkının zenginliği ile anlatılan kent üzerinde bugün ayakta kalan tek yapı, Aydınlılarca Üçgözler olarak adlandırılan M.S. II. yüzyılda yapılmış gymnasiona ait kalıntıdır.

Panionion:Aydın İli’ne bağlı, Kuşadası İlçesi, Güzelçamlı beldesi yakınlarında yer almaktadır. Oniki İon kenti birliğinin toplanma yeri olarak bilinmektedir. Bugün sur duvarları ve meclis binasının kalıntıları görülebilmektedir.

Antiokheia: Aydın İli’ne bağlı, Kuyucak İlçesi, Çiftlik Köyü’nün 500 m. doğusundadır. Çul Dağının eteklerinde ve Dandalas Çayı’nın kıyısında Asartepe’de kurulmuş bir antik kenttir.

Orthosia: Aydın İli’ne bağlı Yenipazar İlçesi, Donduran Köyü sınırları içinde yer almakta ve Karia kenti olarak bilinmektedir.

Neapolis: Aydın İli’ne bağlı, Kuşadası İlçesi, Yılancıburnu mevkiinde yer alan kenttir. Bugün kentte ayakta kalan hiçbir yapı görülmemektedir.

Euhippe: Aydın’ın merkezinde, Dalaman bucağında yer alan antik yerleşimdir. Büyük Menderes’in güney kıyısındadır.

Akharaka: Aydın İli’ne bağlı, Sultanhisar İlçesi sınırları içinde Nysa antik kentinin batısında yer almaktadır. Bugün ayakta kalan yapı kalıntısı bulunmamaktadır.

Camii, Manastır ve Hanlar,

Bey Camii: Aydın ili istasyon binası yakınlarında bulunan ve Süleyman Bey Camii olarak bilinen yapı 1683 yılında Süleyman Bey tarafından yaptırılmıştır.

Ramazan Paşa Camii: Aydın İli Ramazan Paşa mahallesinde bulunmakta olup, Üveys Paşa’nın kardeşi Ramazan Paşa tarafından 1595 yılında yaptırılmıştır.

Hasan Çelebi Camii: Aydın ili Hasan Efendi mahallesinde bulunmakta olup, Üveys Paşa’nın kardeşi Hasan Çelebi tarafından 1585 yılında yaptırılmıştır.

Üveys Paşa Camii: Aydın ili Ramazan Paşa Mahallesinde bulunmakta olup, Üveys Paşa’nın kardeşi Ramazan Paşa tarafından 1595 yılında yaptırılmıştır.

İlyasağa Camii: Söke ilçe merkezinde bulunan caminin yapım tarihi bilinmemekte olup, 1821 yılında Söke Mütesellimi İlyaszade İlyas Ağa tarafından yeniden yaptırılmıştır.

Cihanoğlu Camii: Aydın Köprülü mahallesinde olup, Müderris Cihanoğlu Abdülaziz tarafından 1756 yılında yaptırılmıştır.

Koca Camii: Nazilli ilçe merkezinde bulunan camii 1886 yılında yaptırılmıştır.

Eski Yeni Camii: Nazilli Merkez Dumlupınar mahallesinde bulunan camiinin yapım tarihi ve yaptıranı bilinmemektedir.

Hacı Ziya Bey Camii: Söke ilçesi yeni cami mahallesinde bulunmakta olup, Söke eşrafından Hacı Ziya Bey tarafından yaptırılmıştır.

Ahmet Paşa Camii: Aydın Güzelhisar mahallesinde bulunmakta olup, 1759 yılında Ahmet Şemsi Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Kaleiçi Camii: Kuşadası ilçesi çarşı içinde olup, 1618 yılında Sadrazam Öküz Mehmet Paşa tarafında yaptırılmıştır.

Çarşı Camii ve Çeşmesi: Kuyucak merkez çarşı içinde bulunmakta olup, 19. yy da yaptırılmıştır. Çeşmenin Aydın Valisi Yakup Paşa tarfından yaptırıldığı bilinmektedir.

Halil Ağa Camii: Karacasu Merkez çarşı içinde bulunmaktadır. Çeşmesi Hacı Mustafa Bey tarafından 1591-1592 yılları arasında yaptırılmıştır. ,

Ahmet Gazi Camii: Çine ilçesi Eski Çine köyünde bulunmakta olup, 1308 yılında Menteşeoğulları Ahmet Gazi tarafından yaptırılmıştır.

Ağa Camii: Nazilli merkez Dumlupınar mahallesinde bulunmakta olup 18. yüzyılda Yahya Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Yavuzköy Şemşi Paşa Camii: Köşk ilçesi Yavuzköy’de bulunmaktadır.

İlyas Bey Camii: Milet Ören yerinde bulunan camii, 1403 yılında İlyas Bey tarafından yaptırılmıştır. Eser Menteşeoğulları beyliği dönemine aittir.

Ağaçarası (Şemşi Paşa) Camii: Aydın Güzelhisar mahallesinde olup 1658 yılında Ahmet Şemşi Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Cihanzade Mustafa Camii: Koçarlı ilçesi çarşı içinde bulunmakta olup, 18. yüzyılın ikinci yarısında Cihanzade Mustafa tarafından yaptırılmıştır.

Hanım Camii: Kuşadası ilçesinde bulunan camiinin yapı tarihi tam olarak bilinmemektedir.

İbrahim Ağa Camii: Kuşadası ilçesinde bulunan camiinin yapım tarihi tam olarak bilinmemektedir.

Türkmen Camii: Kuşadası ilçesinde bulunan camiinin yapım tarihi tam olarak bilinmemektedir.

İki Oluk Camii: Kuşadası ilçesinde bulunan camiinin yapım tarihi tam olarak bilinmemektedir.

Hacı Ziya Bey Camii: Söke ilçesinde bulunan camii 1896 yılında Hacı Ziya Bey tarafından yaptırılmıştır.

Cuma Önü Camii: Karacasu ilçesinde bulunan camiinin1768 yılında Hacı Ali Cavuş tarafından yaptırılmıştır.

Neşetiye Köyü Camii: Germencik ili Neşetiye Köyü içinde bulunan camii 18. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır.

Hacı Ali Ağa Camii: Karacasu ilçesinde bulunan camiinin 1591 yılında yapıldığı sanılmaktadır.

Kestane Pazarı Camii: Nazilli ilçesi Kestane Pazarında bulunan camiinin 1900 yılında Demir Hacı Ali, Hacı İsmail ve Hacı Ethem tarafından yaptırılmıştır.

Ahi İbrahim Türbesi: Eski Çine köyü sınırları içinde Ahmet Gazi Camiinin arkasındadır. Türbenin duvarları mermer ve üst kısmında tuğla kullanılmıştır.

Atike Hanım Türbesi: Aydın ili Köprülü mahallesindedir. Çeşme ve Sebil 1774 yılında Abdullah Paşa’nın kızı Atike Hanım tarafından yaptırılmıştır.

Çiftlik Türbesi: Çine-Koçarlı üzerindedir. Aydın’ın tanınmış ailelerinden Cihanzadeler’den Safiye Sultan’ın türbesidir.

Alihanoğlu İmsmail Türbesi: Üveys Paşa Camiinin güneyinde Veysipaşa mahallesi dedir.

Kurşunlu Manastırı: Davutlar’a yaklaşık 10 km uzaklıkta bulunan manastır, 11 yüzyıl Bizans yapısıdır.

Meryem Türbesi: Bozdoğan ilçesi Olukbaşı köyünde bulunmaktadır.

Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı: Kuşadası iskelesi yakınında bulunan kervansaray 1619 yılında Sadrazam Öküz Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır.