Ankara’da faaliyet gösteren Aydınlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneğinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 08 Ocak 2023 Pazar günü Maltepe Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Akyol İş Merkezi No:83/2 Çankaya/Ankara adresindeki Dernek Merkezinde saat 14:00’de yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantımız 15 Ocak 2023 Pazar günü aynı adres ve saatte yapılacaktır.
Tüm Üyelerimize duyurulur.


YÖNETİM KURULU

Genel Kurul Gündemi

Açılış, saygı duruşu ve istiklal marşı
Divan Başkanı ve üyelerin seçimi
Faaliyet raporu, Gelir/Gider Tablosu ve Bilançonun okunması
Denetleme Kurulu raporunun okunması
Bilanço ve Gelir/Gider Tablosunun, Faaliyet raporunun ve Denetleme Kurulu raporunun ayrı ayrı ibrası
Tüzüğün spor kulübü ifadesi geçen bazı maddelerinde yapılacak değişikliklerin görüşülmesi
Madde 2 bend (c)
Madde 2 bend (g)
Madde 2 bend (ı)
Madde 2 bend (o)
Madde 4 ikinci paragrafı
Yeni dönem çalışma programının ve üye aidatlarının belirlenmesi, tahmini bütçenin okunması ve oylanması,
Taşınmaz Malların satın alınmasına ve bununla ilgili her türlü işlemin yönetim kurulunca yürütülmesi hususunda yönetim kurulu yetki verilmesi,
Ülkemizin farklı illerinde faaliyet gösteren Aydınlı dernekler ile federasyon oluşturulması ve bununla ilgili her türlü işlemin yönetim kurulunca yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
Ege Bölgesini oluşturan İllerin Ankara’da faaliyet gösteren dernekleri ile federasyon oluşturulması ve bununla ilgili her türlü işlemin yönetim kurulunca yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi
Dilek, temenniler ve kapanış.