Değerli Hemşerim,

ABD Başkanı Joe Biden’ın tarihi gerçeklerle bağdaşmayan ve suçlayıcı sözde Ermeni soykırımını tanıdığını belirttiği açıklamasını şiddetle kınıyor, bu açıklamayı yapanların soykırımı kendi tarihlerinde aramalarını öneriyoruz.

1915 yılında yaşanan olayların aslında neyin, hangi sebepten ötürü meydana geldiğinin kökenine inmek isteyenler için, tarihi arşivlerde bilgi ve belgeler açıktır. Kaldı ki 1915 tehciri uluslararası hukukun soykırım olarak tanımladığı olaylar arasında yer almamaktadır. Soykırım siyasi bir kavram değil, hukuki bir kavramdır ve ağır bir suçtur. Mutlaka bir mahkeme kararı ile tespit edilmesi gerekmektedir. Hukuken “soykırım” olarak tanımlanmayan bir olay için siyaseten “soykırım” nitelendirmesi yapılması akla ve mantığa uygun değildir.

Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Doğu Perinçek’in “Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır” sözleriyle ilgili ‘Perinçek-İsviçre’ davasında aldığı karar, tarihin ve hukukun siyasi amaçlarla istismarına gereken cevabı vermesi bakımından önemli bir dönüm noktasıdır. İçte ve dışta siyasî amaçlar için yapılan ve çarpıtılmış ve de uydurulmuş sözde Ermeni Soykırımı açıklamaları ile birlikte İstanbul için kullanılan konstantinapol ifadeleri kabul edilemez. İşlenmeyen soykırım suçu nedeniyle Türkiye’nin ve Türklerin iftira niteliğinde bu şekilde ısrarla suçlanmaya devam edilmesi asıl insanlığa karşı suç teşkil etmektedir.

Tarihte var olduğu günden bu güne ezilen milletlerin yanında olmuş Asil Türk Milletini, karalamaya ve baskı altına almaya çalışan siyasi amaçlarla içte ve dışta yapılan sözde Ermeni soykırımı açıklamalarını şiddetle kınıyor ve bu açıklamaları kabul etmediğimizi kamuoyuna bildiriyoruz. Saygılarımızla.

Yönetim kurulu a

Halil Apaydın

Aydınlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ankara