Değerli hemşerim,

Bilindiği gibi Tarım; avcılık/toplayıcılık yaparak, toprağı işleyerek, tohumu değer katarak, hayvanı ehilleştirip yetiştirerek, üreterek, doğayla mücadele ederek insanlık tarihinin var olduğu günden bugüne kadar sürdürülegelmektedir. Geçmişi insanlık tarihi kadar eski olan tarım ve ziraatçılık, insanlığın beslenme, giyim, barınma gibi ihtiyaçları karşılayarak insanlığın toplu yaşama geçişini sağlamış ve bugünkü uygarlığın temelini oluşturmuştur. İnsanlığın gelişimine katkı sağlayan tarımı uğraş edinen Çiftçilik ise dünyanın en eski mesleğidir.

Yeterli ve güvenilir gıda üretmek ve ona ulaşılabilir olmak önümüzdeki dönemin en önemli konularından biridir. Çiftçilik mesleği insanlığın en önemli ihtiyacı olan gıdayı istenen ve güvenilir bir şekilde üretmenin ve onu insanların kolay erişebilmesini sağlamanın çabası içindedir. Bu nedenle çiftçilik mesleğine hak ettiği değeri vermek ve çiftçilik ile uğraşan insanları gereken saygıyı ve itibarı göstermek; bunun yanında çiftçiliğin en önemli unsurları toprak, su gibi doğal kaynaklarımızı korumak hepimizin görevi ve sorumluluğudur.

Bu çerçevede dünya tarihinin en eski mesleğini yapan, gece gündüz demeden tarlasında, bahçesinde alınteri ile çalışarak ailesinin geçimini sağlayan ve üreterek ülke ekonomisini büyük katkı sağlayan çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü kutlar, bol ve bereketli ürünler, hayırlı kazançlar ve aileleri ve sevdikleri ile sağlıklı günler dileriz.

Yönetim kurulu a

Halil Apaydın
Aydınlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı
Ankara